Multimedia

Infographics

[Infographics] Chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách về việc chăm sóc người cao tuổi, bao gồm các chính sách về BHYT, Bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách về việc chăm sóc người cao tuổi, bao gồm các chính sách về Bảo hiểm Y tế, Bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Người cao tuổi cũng phát huy vai trò của mình trong xã hội, khẳng định tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Có thể bạn quan tâm