Chính trị

Tin tức

290 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Ia Pa học tập, nghiên cứu văn bản của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Từ ngày 26-6 đến ngày 28-6, Trung tâm Chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng cho 290 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang; các đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản của Đảng như: Chương trình số 58-CTr/TU ngày 7-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới; Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 7-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 4-5-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029); Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20-3-2023 thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Nghị quyết số 81/2023/QH15 Quốc hội khóa XV, ngày 9-1-2023 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9-5-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm vai trò trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự tại cơ sở góp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng đề ra.

Có thể bạn quan tâm