Từ khóa

Từ khóa: bế giảng và trao giấy chứng nhận cho gần 300 học viên thuộc đối tượng nghèo