Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chư Păh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Hơn 1 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn: Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

“Việc chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc xây dựng báo cáo giải trình rõ nội dung gợi ý kiểm điểm, đồng thời có kế hoạch và lộ trình khắc phục, báo cáo cấp trên theo dõi”-ông Sơn cho biết.

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Păh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Păh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Còn ông Nguyễn Văn Ánh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thì cho hay: “Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định, tạo chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất. Năm 2022, ở cấp huyện có 30 tập thể, cấp cơ sở có 140 tập thể tiến hành kiểm điểm, đánh giá; đồng thời kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với 2.685 cá nhân. Có 48 tổ chức Đảng và 98 chi bộ trực thuộc; 13 tập thể thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và 13 tập thể thuộc diện UBND huyện quản lý được đánh giá, xếp loại”.

Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ năm 2021 đến hết quý I-2023, qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật hơn 20 đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giải quyết hoặc tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Chuyển biến từ thực tiễn

Ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn đổi mới phương thức làm việc nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp triển khai thực hiện nghiêm kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao ý thức kỷ luật trong cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến người dân; hướng dẫn công dân thực hiện quyền dân chủ trong kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật...

Một góc trung tâm huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Một góc trung tâm huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Đảng bộ xã Nghĩa Hưng có 18 chi bộ trực thuộc với gần 260 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ chuyển biến tích cực. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Dũng cho biết: “Đảng ủy xã thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Thường trực Đảng ủy xã rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tăng cường giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức bộ máy cơ sở; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân và giải quyết các chế độ chính sách, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”.

Tại xã Ia Nhin, Bí thư Đảng ủy Võ Hoàng Đan Thanh cho hay: “Đảng bộ xã tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên về sinh hoạt với chi bộ theo định kỳ. Hàng tháng, cấp ủy viên dự họp luân phiên các chi bộ để nắm tình hình; góp ý đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, đảng viên tham dự sinh hoạt đầy đủ, tỷ lệ bình quân đạt 85-95%”.

Về định hướng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Chư Păh nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò của Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Có thể bạn quan tâm