Chính trị

Chư Sê: Tổng giá trị sản xuất đạt 99,59% kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.H

Trong năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt nghị quyết đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.759,03 tỷ đồng, đạt 99,59% kế hoạch và bằng 108,44% so với năm 2022; trong đó, ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt 4.598,03 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; ngành công nghiệp-xây dựng đạt 5.395,80 tỷ đồng, đạt 98,99% kế hoạch; ngành thương mại-dịch vụ đạt 4.765,20 tỷ đồng, đạt 99,88% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng.

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước thực hiện 38.040,76 ha, đạt 101,53% kế hoạch, tăng 0,45% so với năm 2022; tổng sản lượng lương thực ước đạt 40.869,6 tấn, vượt 204,4 tấn so với kế hoạch và bằng 99,6% so với năm trước.

Các đại biểu tham gia tại hội nghị. Ảnh: C.H
Các đại biểu tham gia tại hội nghị. Ảnh: C.H

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chú trọng. Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt hoạt động dạy và học theo kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nghiêm túc, tích cực. Công tác khám-chữa bệnh, phòng-chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và chương trình y tế quốc gia tiếp tục được ngành y tế tập trung triển khai thực hiện tốt. Trong năm đã thực hiện khám-chữa bệnh được 102.133 lượt người. Địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 32 tổ chức Đảng và 129 đảng viên, giám sát đối với 24 tổ chức Đảng và 97 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 32 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và 1 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng; giám sát chuyên đề 23 tổ chức Đảng và 46 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, xác định chỉ tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong năm 2024.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: C.H
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: C.H

Theo đó, năm 2024, huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống tiêu thụ sản phẩm để hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và bán sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Cùng với đó, huyện quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh và huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu tỉnh giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2024.

Có thể bạn quan tâm