Bạn đọc

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tuyển công chức tỉnh Gia Lai năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tuyển công chưc năm 2022 của tỉnh. 
Ngày 20-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Công văn số 2134 /UBND-NC về triển khai công tác tuyển dụng công chức năm 2022.
Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2021. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng năm 2021. Ảnh: Quang Tấn
Theo đó, để tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh kịp thời, đúng quy định và đảm bảo thực hiện theo Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 17-3-2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ tốt cho kỳ thi tuyển của tỉnh. 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp công việc của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các ban giúp việc của Hội đồng thi phải đảm bảo cơ cấu thành phần và đúng số lượng theo đề nghị của Sở Nội vụ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, tham mưu đề xuất cho Hội đồng thi tuyển công chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cần thiết và nhân sự tham gia các ban giúp việc của Hội đồng thi để thực hiện nhiệm vụ.
Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh thực hiện việc giám sát theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp, liên hệ lịch làm việc với Hội đồng thi để thực hiện việc giám sát tất cả các nội dung theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển của Bộ Nội vụ.
Theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 24-8-2022 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh, có 624 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.
TRẦN ĐỨC

Có thể bạn quan tâm