Chính trị

Tin tức

Nhân sự

Công chức, viên chức ở vị trí nào phải định kỳ chuyển đổi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương là từ 3 - 5 năm.

Đây là quy định mới tại Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương vừa được Bộ Nội vụ ban hành.

 

Công chức, viên chức ở một số vị trí sẽ phải định kỳ chuyển đồi khi đủ từ 3 - 5 năm. Ảnh: C.H
Công chức, viên chức ở một số vị trí sẽ phải định kỳ chuyển đồi khi đủ từ 3 - 5 năm. Ảnh: C.H


Theo thông tư, đối tượng áp dụng là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ và thời hạn phải thực hiện định kỳ chuyển đổi như sau:

Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 3 - 5 năm.

Thông tư quy có hiệu lực từ 1.6.2022.

Theo Thu Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm