Chính trị

Tin tức

Đảng bộ huyện Krông Pa, Chư Prông tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-12), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông và Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, kinh tế huyện Krông Pa tiếp tục có sự tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế các ngành chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất đạt 6.246 tỷ đồng, đạt 100,5% Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đạt 11,64%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế các ngành đảm bảo chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng các ngành: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 39,31%, công nghiệp và xây dựng 36,07%, dịch vụ chiếm 24,63%. Thu nhập bình quân đầu người 47,83 triệu đồng, đạt 106,3% Nghị quyết. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 3.900 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng được 49.564,32 ha đạt 103,9% Nghị quyết, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 49,4 tỷ đồng, đạt 107% Nghị quyết, 124,4% kế hoạch tỉnh giao, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.700 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công huyện quản lý trên 172,5 tỷ đồng, bố trí cho 26 chương trình, dự án; khối lượng thực hiện và giải ngân ước đạt 97% kế hoạch.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa. Ảnh: Quang Ngọc

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa. Ảnh: Quang Ngọc

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có những tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm chu đáo, đầy đủ; công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng-chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: còn 2 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết, gồm: xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hội nghị đã tập trung thảo luận để làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là 2 chỉ tiêu chưa đạt, từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua 28 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 và thông qua chương trình làm việc năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII.

Thu ngân sách huyện Chư Prông ước đến 31-12 là 70,506 tỷ đồng, đạt 108,04% so với dự toán tỉnh giao. Ảnh: Khánh Linh

Thu ngân sách huyện Chư Prông ước đến 31-12 là 70,506 tỷ đồng, đạt 108,04% so với dự toán tỉnh giao. Ảnh: Khánh Linh

* Trước đó, ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) khoá XVII vừa tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; bàn, quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và quyết định một số công việc theo thẩm quyền.

Từ đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu quan trọng của năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 105,51% kế hoạch, tăng 13,89% so với cùng kỳ. Trong năm đã có 11 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.209,49 tỷ đồng. Đến nay, huyện có 41 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai thực hiện xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư 10.615,26 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn huyện.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến nay là 133,985/299,199 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch vốn đã phân bổ (đạt 43,8% kế hoạch vốn được giao); ước giải ngân đến 31-12 là 291,539/306,235 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch vốn được giao. Thu ngân sách huyện ước đến 31-12 là 70,506 tỷ đồng, đạt 108,04% so với dự toán tỉnh giao, đạt 101,03% so với Nghị quyết và bằng 65,95% so với cùng kỳ.

Chất lượng công tác giáo dục đào tạo, khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được nâng lên; các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được tập trung củng cố, kiện toàn…

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Chư Prông tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở; các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 đề ra; đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023 không để lặp lại trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm