Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 16-4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tại Gia Lai, BĐBP tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với phòng-chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Rơ Mah Tuân Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì điểm cầu tại sở chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: K.Q

Đại tá Rơ Mah Tuân Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì điểm cầu tại sở chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai. Ảnh: K.Q

Các báo cáo, tham luận tại hội nghị đã nêu ra nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai và Đảng ủy BĐBP.

Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động, trách nhiệm trong thực hiện khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Có thể bạn quan tâm