Video

Đẩy lùi “bóng đen” tà đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dưới sự nỗ lực của các cấp, ngành, bóng đen tà đạo Hà Mòn dần được đẩy lùi trong buôn làng. Những người từng lầm đường lạc lối năm nào đã trở về, hiểu rõ những thủ đoạn của kẻ xấu, một lòng tin theo Đảng, nhà nước, chí thú làm ăn.

Các video khác