Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 29-3.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Trung ương; các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thường trực các huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: P.D

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: P.D

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình công tác đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; xây dựng Đảng về tư tưởng được triển khai thực hiện đồng bộ và xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện luôn bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm (Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng đội ngũ cán bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức) và 3 giải pháp đột phá (Hoàn thiện thể chế liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân quyền; kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực) với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai Đề án đổi mới hình thức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở; kịp thời nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản để lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ mới, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 nghị quyết (5 nghị quyết chuyên đề), 181 kế hoạch, 70 chương trình tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dương Dã cho hay: “Đảng bộ Khối xác định xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy, đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, chú trọng tự phê bình, phê bình trong các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng hàng năm”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Hra (huyện Mang Yang) vào ngày 6-3. Ảnh: Đức Thụy

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Hra (huyện Mang Yang) vào ngày 6-3. Ảnh: Đức Thụy

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm tổ chức thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 11/17 huyện, thị xã, thành phố thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 139/220 xã, phường, thị trấn bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 3 Đảng bộ.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ kết nạp đảng viên và tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đảng bộ tỉnh hiện có 21 Đảng bộ trực thuộc, 921 tổ chức cơ sở Đảng, 3.440 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số gần 66 ngàn đảng viên (trong đó, từ năm 2021 đến hết năm 2023, toàn Đảng bộ kết nạp được 6.341 đảng viên). Đến nay, 1.576/1.576 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ (chi bộ có chi ủy đạt 96,57%); bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chiếm 70,3%; bí thư chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận chiếm 1,21%.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức Đảng, 1.247 đảng viên vi phạm; Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo xử lý 53 vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Quang Thái cho rằng: “Việc lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện kỹ hơn, sát thực tế hơn. Trong đó, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát”.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có sự chuyển biến. Công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, hội quần chúng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường.

Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên

Bên cạnh kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đó là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng, đảng viên chưa theo kịp với tình hình thực tiễn phát sinh; có lúc, có nơi, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy. Việc tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức Đảng có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, có nơi còn để xảy ra vi phạm, khuyết điểm phải xử lý...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, luôn chung sức, đồng lòng cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Đối với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng phát huy dân chủ, bảo đảm khoa học, chủ động, quyết liệt, cụ thể, hiệu quả; phát huy vai trò tập thể và đề cao trách nhiệm, tính chủ động của từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy gắn với phát huy vai trò chủ động trong quản lý, điều hành của chính quyền.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng định hướng dư luận xã hội; theo dõi, nắm chắc tình hình, thông tin nhiều chiều, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm sâu rộng, đi vào thực chất và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xác định vị trí việc làm gắn với chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định vì đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, nhân tố quyết định sự phát triển của tỉnh; chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với những kết quả, bài học kinh nghiệm đã đạt được, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nói chung, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 nói riêng.

Có thể bạn quan tâm