Video

24 giờ

Gia Lai 24h: 13 dự án được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghị quyết số 348/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh phân cấp năm 2023 sang năm 2024 với 13 dự án.

Các video khác