Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Gia Lai huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2024

Các video khác