Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Gia Lai tinh giản biên chế 43 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định về việc phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đợt 6 tháng đầu năm 2024 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các video khác