Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Hơn 213 tỷ đồng vốn đầu tư công được kéo dài từ năm 2023 sang 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Nghị quyết số 348/NQ-HĐND, HĐND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

Các video khác