Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1055/KH-UBND về thông tin cơ sở năm 2024.

Các video khác