Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Rừng biên giới Ia Mơr bị xâm phạm nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại tiểu khu 1003 thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (địa phận xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) có những khoảng rừng bị đốn hạ trái phép theo kiểu khai thác trắng. Trên mặt đất có hàng trăm gốc và thân cây còn ứa nhựa nằm ngổn ngang.

Các video khác