Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Tôn vinh cống hiến của nghệ nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 4 Nghệ nhân Ưu tú người Bahnar, Jrai của tỉnh Gia Lai vừa được hỗ trợ kinh phí để trao truyền văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ kế cận. Đây là sự động viên, khuyến khích đối với những “báu vật nhân văn” trong việc cống hiến cho sự nghiệp văn hóa dân tộc.

Các video khác