Video

24 giờ

Gia Lai 24h: Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn Gia Lai tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, chương trình bình chọn, tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu nhằm phát hiện các sản phẩm có chất lượng cao. Từ đó, tạo động lực cho các cơ sở đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị để phát triển sản phẩm khu vực nông thôn.

Các video khác