Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Gia Lai ban hành Kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 11-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Theo đó, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là tiếp tục quán triệt thực hiện Chuyên đề năm 2023 về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội” gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW; tiếp tục thực hiện 2 nội dung trọng tâm, đột phá của tỉnh, gồm: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở” và “Huy động và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, trọng tâm là 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận (đứng giữa) tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Dung

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận (đứng giữa) tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Dung

Mục đích chuyên đề năm 2024 nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu đặt ra cho việc triển khai thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 là phải nghiêm túc, phát huy kết quả đạt được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo; thể hiện tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực, tránh chung chung, hình thức.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 theo kế hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề do Chi bộ 3 (Đảng bộ Báo Gia Lai) tổ chức với chủ đề “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tại Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông). Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề do Chi bộ 3 (Đảng bộ Báo Gia Lai) tổ chức với chủ đề “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” tại Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông). Ảnh: Đức Thụy

Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ nội dung chuyên đề năm 2024 lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của địa phương, đơn vị cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 29-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mô hình “Chi bộ bốn tốt, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Song song đó, bố trí thời gian để triển khai 2 đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 5-2-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW, ngày 28-2-2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cá nhân phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác trong tháng 3-2024.

Có thể bạn quan tâm