Bạn đọc

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 14-5 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cấp huyện và cấp xã trong tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Định-báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến chuyên đề Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh Thanh Nhật

Tiến sĩ Nguyễn Thị Định-báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ phổ biến chuyên đề Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh Thanh Nhật

Tham gia bồi dưỡng có hơn 200 học viên là phó chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách lĩnh vực văn hoá-xã hội, lãnh đạo và công chức các cơ quan, ban ngành liên quan của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo UBND và công chức làm công tác tôn giáo của một số xã vùng có đông người dân theo các tôn giáo.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Định-báo cáo viên của Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu các chuyên đề: Hoạt động tôn giáo trên thế giới và ở nước ta, những vấn đề tôn giáo cần quan tâm hiện nay; Quan điểm chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2024 (thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ); nhận thức quan điểm trong xử lý tình hình tôn giáo, nhận diện và giải quyết các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật.

Lớp bồi dưỡng cũng dành thời gian để học viên trao đổi và nghe giải đáp các vấn đề liên quan quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật liên quan tại địa phương...

Cán bộ làm công tác tôn giáo của cấp huyện và cấp xã trong tỉnh tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo. Ảnh Thanh Nhật

Cán bộ làm công tác tôn giáo của cấp huyện và cấp xã trong tỉnh tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo. Ảnh Thanh Nhật

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Hồ Hải Tần đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức làm công tác tôn giáo của cấp huyện, xã nắm vững toàn diện quan điểm và chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó để tham mưu có hiệu quả công tác tôn giáo, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời tuyên truyền giúp người có đạo sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, nâng cao cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đưa chính sách và pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm