Kinh tế

Tài chính

Gia Lai đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Lời Tòa soạn: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Với tinh thần chủ động ngay từ đầu năm, Sở Tài chính triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước.

Xung quanh nội dung này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính.

* P.V: Theo ông, những yếu tố nào được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội bứt phá cho công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024?

Ông Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: S.C

Ông Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: S.C

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Năm 2024, Trung ương giao dự toán thu ngân sách cho tỉnh là 5.624,5 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao dự toán 5.815 tỷ đồng. Tổng thu cân đối ngân sách thực hiện đến ngày 15-2 là 1.126,6 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán Trung ương giao, đạt 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 290/UBND-KTTH về việc triển khai công tác quản lý ngân sách nhà nước. Trong đó, tỉnh đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể của từng sở, ngành, địa phương. Sự kiện Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mọi mặt, tháo gỡ nút thắt về quy hoạch và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh gắn với công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất ngay từ đầu năm nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán tiền sử dụng đất được giao.

Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh... Với tinh thần chủ động, quyết liệt vào cuộc cả hệ thống chính trị và các yếu tố nói trên sẽ tạo cơ hội và động lực tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

* P.V: Sở Tài chính sẽ triển khai những giải pháp nào để công tác chi ngân sách nhà nước đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2024, thưa ông?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể theo quy định, chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để tăng chi đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Đồng thời, yêu cầu triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ động theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; tiến hành phân tích, đánh giá tình hình để kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo điều hành ngân sách địa phương một cách linh hoạt, chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

* P.V: Việc giải ngân kịp thời nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Vậy Sở Tài chính sẽ triển khai những giải pháp nào để góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển trong năm nay, thưa ông?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn các chương trình mục tiêu, nhập dự toán Tabmis. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất tham mưu UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo tiến độ thi công, khối lượng thực hiện.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương tăng hệ số điều chỉnh để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc giải ngân không chỉ phát huy hiệu quả vốn đầu tư thông qua việc đưa công trình vào sử dụng mà còn tạo việc làm, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm