Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Gia Lai: Phát động Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 22-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với gần 1.100 đại biểu tham dự.

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì lễ phát động.

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; đại diện thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: P.D
Quang cảnh lễ phát động cuộc thi tại điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: P.D

Dự lễ phát động tại 19 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh có đại diện Thường trực và lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, phòng chuyên môn, ban chỉ đạo, tổ thư ký, cộng tác viên ban chỉ đạo 35 cấp ủy,...

Tại lễ phát động, đại diện Ban tổ chức cuộc thi đã thông qua thể lệ cũng như một số điểm cần lưu ý trong cuộc thi. Theo đó, tác phẩm dự thi theo 2 loại hình: viết và phát thanh/truyền hình/video clip đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình,… từ tháng 9-2023 đến 25-9-2024) hoặc chưa đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nội dung các tác phẩm tập trung vào việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Giải pháp, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII,...

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức, phóng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài... Tác phẩm dự thi gửi về các đầu mối (Hội Nhà báo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo (Phòng chính trị/Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) sau đó tiến hành xét chọn, phân loại và tổng hợp gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (file mềm gửi qua email: giaixaydungdang.gialai@gmail.com) để chấm giải theo quy định. Thời gian nhận tác phẩm, từ ngày phát động đến hết ngày 20-6-2024 đối với các tác phẩm có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đến hết ngày 25-9-2024 đối với các tác phẩm có nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát động cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch; đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đi vào chiều sâu, có hệ thống và đạt hiệu quả thiết thực. Qua cuộc thi sẽ xét chọn các tác phẩm chất lượng tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 do Trung ương tổ chức.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; quan tâm chỉ đạo, cổ vũ, động viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, gợi mở các nội dung, vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là những điểm mới, các giải pháp cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh với quyết tâm chính trị cao,...

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị,... tăng cường tuyên truyền, đăng tải kế hoạch, thể lệ và các nội dung liên quan đến cuộc thi. Các cơ quan có nhiệm vụ phối hợp triển khai cuộc thi thường xuyên sâu sát, đôn đốc, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng cuộc thi. “Các nhà báo, phóng viên báo chí với chức năng và sứ mệnh của báo chí cách mạng trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục dành sự quan tâm nghiên cứu, tích cực bám sát thực tiễn, thu thập hình ảnh, tư liệu để nâng cao chất lượng các tác phẩm trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hưởng ứng cuộc thi tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Hoàng Trí Dương-cho biết: Đảng ủy-Ban Giám hiệu nhà trường tiếp thu đầy đủ nội dung, kế hoạch, thể lệ cuộc thi và với tinh thần cao nhất sẽ chỉ đạo, triển khai đến cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường tham gia cuộc thi với các tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

Để cuộc thi lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ Phạm Văn Nhuần cho hay: Ban Tuyên giáo sẽ tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn ban chỉ đạo, quán triệt đến các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, mục đích cuộc thi; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, trên cơ sở đó lựa chọn những bài viết chất lượng cao để gửi về Ban tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2024). Theo đó, Ban tổ chức sẽ chọn ra 18 tác phẩm xuất sắc ở mỗi loại hình để trao giải (1 Giải A, 2 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích) cho mỗi loại hình; đồng thời trao 5 giải tập thể cho những đơn vị có nhiều bài viết tham gia dự thi, trong đó có nhiều bài đoạt giải, được Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng chung khảo đánh giá cao trong công tác phối hợp triển khai cuộc thi.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây.

Có thể bạn quan tâm