Chính trị

Gia Lai tăng cường các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 26-2, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 417/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành của tỉnh. Tuy nhiên, năm 2023 tỷ lệ tham gia BHYT là 91%, chưa đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ giao là 92,75% và Kế hoạch số 2933/KH-UBND ngày 16-12-2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại tỉnh Gia Lai là 91%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Như Nguyện

Năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại tỉnh Gia Lai là 91%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Như Nguyện

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT trong năm 2024 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh tích cực, chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh đánh giá hoạt động hàng quý, xây dựng kế hoạch đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT ở cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19-10-2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09-12-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động thông tin, truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHYT theo nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thường xuyên phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh. Phối hợp với Công an tỉnh cập nhật mã định danh cá nhân, số căn cước công dân (CCCD) vào dữ liệu người tham gia, đảm bảo người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh có thể lựa chọn xuất trình CCCD hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VneID, VssID - BHXH số.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố rà soát các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp kinh phí mua BHYT theo quy định đảm bảo không bỏ sót, trùng lắp đối tượng. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHYT cho học sinh sinh viên về trách nhiệm và quyền lợi của học sinh sinh viên khi tham gia BHYT.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn kịp thời việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo thuốc, vật tư trang thiết bị y tế tại các tuyến khám chữa bệnh cho người dân khi khám chữa bệnh BHYT…

UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế đảm bảo thuốc, vật tư trang thiết bị y tế đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân nhất là khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Như Nguyện

UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế đảm bảo thuốc, vật tư trang thiết bị y tế đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân nhất là khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách BHYT; đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phấn đấu 100% học sinh, học viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền vận động học sinh, học viên tham gia BHYT, giao chỉ tiêu tham gia BHYT đối với từng cơ sở giáo dục và đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, học viên là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với các đơn vị trường học đạt tỷ lệ tham gia BHYT thấp: xác định nguyên nhân, có giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh, học viên tham gia BHYT; huy động đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT đối với học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn. Kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, học viên.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các địa phương liên quan trong công tác rà soát người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn chưa có thẻ BHYT, xây dựng giải pháp tuyên truyền vận động người đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia BHYT. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh các nhóm giải pháp thực hiện chính sách BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT đạt 98% theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 19-11-2018 của Quốc hội đã đề ra.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện sau khi Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được thông qua.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công, bám sát Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và địa bàn được phân công phụ trách xây dựng Chương trình kế hoạch kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT năm 2024.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chỉ tiêu BHXH, BHYT được UBND tỉnh giao thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; giao chỉ tiêu BHYT cho UBND cấp xã và đến từng thôn, làng, tổ dân phố; phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân tham gia BHYT hoàn thành chỉ tiêu năm 2024. ..

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động giám sát và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT; huy động tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ thẻ BHYT đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm