Chính trị

Gia Lai tiếp tục đánh giá, phân tích kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Văn Phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nông dân Gia Lai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc hoa giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh Mai Ka
Nông dân Gia Lai ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc hoa giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Ảnh Mai Ka

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của các sở, ngành tại cuộc họp về một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội điều chỉnh và một số chỉ tiêu giữ nguyên theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-10-2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, đánh giá phân tích kỹ kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-10-2020 và các chỉ tiêu trong kế hoạch hàng năm theo Kế hoạch số 933/KH-UBND ngày 12-7-2021 phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động số 1370/CTr-UBND ngày 21-9-2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28-4-2022 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của tỉnh và ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương phải thuyết minh cụ thể kèm theo, trong đó phải đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đã xây dựng từ đầu nhiệm kỳ, kết quả từng năm, kết quả đến nay, dự kiến đến hết năm 2025; giải trình cụ thể lý do đề xuất điều chỉnh, tính khả thi; đề ra các giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu đã đề ra. Báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20-3-2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá (thuyết minh cụ thể từng chỉ tiêu); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 2-4-2023.

Có thể bạn quan tâm