Kinh tế

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.

Theo báo cáo của UBND thị xã, trong giai đoạn 2021-2025, việc quyết định chủ trương đầu tư đối với từng dự án được đại biểu HĐND thị xã xem xét, thông qua tại các kỳ họp HĐND thị xã theo đúng trình tự. Trong giai đoạn này, tổng số dự án HĐND thị xã quyết định chủ trương đầu tư là 59 dự án, trong đó có 13 dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư; 2 dự án phải dừng chủ trương đầu tư do vướng mặt bằng và 1 dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư do chưa đảm bảo nguồn vốn.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hà Duy
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hà Duy

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, số lượng các chương trình, dự án đáp ứng đủ điều kiện được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Điều 52 Luật Đầu tư công là 63 dự án với tổng vốn đầu tư gần 193 tỷ đồng. Trong đó, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là 56 dự án; nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 6, Điều 18 Luật Đầu tư công là 7 dự án. Hội đồng nhân dân thị xã đã thực hiện 10 lần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Còn kế hoạch đầu tư công hằng năm, số lượng các chương trình, dự án đáp ứng đủ điều kiện được đưa vào kế hoạch là 57 dự án. Trên cơ sở đề xuất của UBND thị xã, trong giai đoạn này, HĐND thị xã đã thực hiện 5 lần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Ông Bùi Hữu Tuấn, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Ayun Pa báo cáo một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tư công trung hạn tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy
Ông Bùi Hữu Tuấn, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Ayun Pa báo cáo một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tư công trung hạn tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Sau khi nghe những ý kiến từ các thành viên trong Đoàn giám sát, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương-đánh giá: “Quan điểm đợt giám sát lần này là chỉ ra tất cả các sai sót, hạn chế, tồn tại để việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo được tốt hơn. Qua giám sát cho thấy còn một số tồn tại thị xã cần khắc phục, là: Kết quả thẩm định dự án của Hội đồng Thẩm định phải được ký với tư cách là Hội đồng thẩm định chứ không phải cơ quan chuyên môn. Nội dung thẩm định đang rất ít cơ quan ý kiến, và ý kiến còn sơ sài, cần rút kinh nghiệm, các ý kiến phải bằng văn bản. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập là không đúng quy định, mà phải giao cho cơ quan chuyên môn lập”.

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh ý kiến thêm: Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, thị xã làm đúng nội dung theo quy định, nhưng có một số nội dung còn thiếu, như: kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa thể hiện mục ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương giao cho chủ đầu tư. Đối với kế hoạch đầu tư công hàng năm, việc thực hiện điều chỉnh dự án phải hoàn thành trước 15-11 hàng năm. Dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư thì đưa ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã phải có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý.

Có thể bạn quan tâm