Kinh tế

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.

Báo cáo tại buổi giám sát cho biết, giai đoạn 2021-2025, HĐND huyện Kbang đã ban hành 27 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và 4 nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư với 35 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách huyện bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh: Hà Duy

Về đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, huyện Kbang được phê duyệt với tổng kế hoạch vốn 136,13 tỷ đồng với 26 danh mục dự án, trong đó có 5 danh mục năm 2021 đã được quyết định chủ trương đầu tư. Bằng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, UBND huyện đã cân đối đề nghị HĐND huyện quyết định bổ sung 12 danh mục với tổng mức vốn bổ sung 23,11 tỷ đồng, nâng danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn lên thành 38 danh mục với tổng mức vốn tương ứng 164,85 tỷ đồng. Tính đến ngày 15-3-2024, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện được quyết định thực hiện với 28 danh mục và kế hoạch vốn là 164,073 tỷ đồng.

Một số tồn tại, hạn chế trong việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 cũng được đưa ra tại buổi giám sát, như: huyện phải điều chỉnh kinh phí để cân đối vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia làm ảnh hưởng đến việc chủ động nguồn vốn ngân sách cấp huyện để thực hiện các dự án; UBND huyện chưa có cơ sở trình HĐND huyện quyết định mức vốn bố trí chi tiết từng dự án thành phần, danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách huyện…

Bà Trần Thị Hiền Anh-Phó Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Kbang phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy
Bà Trần Thị Hiền Anh-Phó Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Kbang phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Sau khi nghe các kiến nghị từ phía Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang cũng như ý kiến từ các thành viên của đoàn giám sát, kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh: “Qua kiểm tra, giám sát về việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện cũng như quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 có một số tồn tại mà huyện cần khắc phục, như: huyện chưa thể hiện đầy đủ báo cáo thẩm định các nội dung theo mẫu quy định; việc thành lập hội đồng thẩm định phải đúng, đủ thành phần; cơ quan trình thẩm định chủ trương đầu tư phải là cơ quan chuyên môn. Về điều chỉnh dự án, phải có căn cứ nghị quyết cũ để đối chiếu".

Đồng chí Nguyễn Đình Phương yêu cầu: Khi dự án điều chỉnh thì thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện cũng sẽ bị điều chỉnh, vì vậy, phải thể hiện rõ nội dung này trên quyết định điều chỉnh đầu tư. Huyện cần loại ra khỏi danh mục các dự án đầu tư công trung hạn những dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Khi điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi tổng định mức đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện dự án thì phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Huyện nên chuẩn bị các nội dung cần thiết cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm