Video

Giữ trọn lời thề cho Tây Nguyên xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Có những cái chết mãi thành bất tử/Chiến công này lịch sử dấu còn ghi/Hào khí non sông chung đúc thật diệu kỳ/Tỏa rạng để vang lừng bốn bể”. Đất nước độc lập, thanh bình chính là thành quả to lớn của biết bao thế hệ cha ông đi trước đã quên thân mình, anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Để rồi, ngọn lửa của lòng yêu nước ấy lại tiếp tục được hun đúc, trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay như một sự nhắc nhớ phải biết trân quý hơn giá trị của hòa bình.

Các video khác