Video

Hiệu quả từ công tác truyền thông giảm nghèo ở phường Ngô Mây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Không những sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo, phường Ngô Mây (thị xã An Khê) cũng làm tốt công tác truyền thông về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Các video khác