Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kông Chro: Khen thưởng 16 tập thể, 31 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 10-5, Huyện ủy Kông Chro (tỉnh Gia Lai) sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; trong đó, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các nội dung trọng tâm đột phá, tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro Nguyễn Thanh Minh tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Phương Liên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kông Chro Nguyễn Thanh Minh tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Phương Liên

Công tác triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt được các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng và từng bước có sự đổi mới, thiết thực sát với tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, 100% cấp ủy tổ chức Đảng và trên 97% cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Kết luận 01-KL/TW và Kế hoạch 46-KH/TU và các chuyên đề hàng năm. Theo đó, từ năm 2021-2023, Huyện ủy Kông Chro đã mở 100 lớp học tập chuyên đề với 7.713 cán bộ, đảng viên tham dự.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội trong huyện đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch có bước vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở với nhiều cách làm hay, thiết thực, kế thừa được kinh nghiệm và kết quả tổ chức việc học tập và làm theo Bác.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Lao động giỏi, sáng tạo”. Nhiều mô hình hay được nhân rộng như mô hình nông hội, cồng chiêng nhí, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, câu lạc bộ “ Nhà sạch, vườn đẹp”...

Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XIII) gắn với việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra đối với 22 tổ chức Đảng, 33 đảng viên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Ngọc Ẩn tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Phương Liên

Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Ngọc Ẩn tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Phương Liên

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro tặng giấy khen cho 16 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2021-2024.

Có thể bạn quan tâm