TN - Đất & Người

Lâm Đồng: Thu hồi hơn 1,2 tỉ đồng chi sai từ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thanh tra Sở Tài chính yêu cầu thu hồi 1,2 tỉ đồng từ Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà từ việc chi không đúng quy định.

Ngày 13-4, theo nguồn tin của phóng viên, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề nghị (VQG Bidoup - Núi Bà, huyện Lạc Dương và một phần huyện Đam Rông) báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra số 14/KL-TTr.

Một góc VQG Bidoup - Núi Bà.

Một góc VQG Bidoup - Núi Bà.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị VQG Bidoup - Núi Bà thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 14/KL-TTr và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở trước ngày 7-4.. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Sở Tài chính vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo của đơn vị này.

Thanh tra Sở Tài chính đề nghị VQG Bidoup - Núi Bà khẩn trương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh gửi về Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 19-4. Trường hợp VQG Bidoup - Núi Bà không thực hiện báo cáo đúng thời hạn, Thanh tra Sở Tài chính sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trước đó, căn cứ Kết luận thanh tra số 14/KL-TTr, Sở Tài chính yêu cầu giám đốc thu hồi số tiền 1,243 tỉ đồng để nộp ngân sách nhà nước (hơn 901 triệu đồng) và bổ sung nguồn cải cách tiền lương (hơn 341 triệu đồng).

Đồng thời, tổ chức cuộc họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu tại kết luận thanh tra.

Chi tiền tiếp khách sai quy định 144 triệu đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, số tiền hơn 1,243 tỉ đồng đã bị chi không đúng quy định tại VQG Bidoup - Núi Bà.

Bên trong VQG Bidoup - Núi Bà.

Bên trong VQG Bidoup - Núi Bà.

Trong đó, từ nguồn kinh phí tự chủ chi không đúng quy định hơn 758 triệu đồng gồm: thanh toán phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm cho công chức kiểm lâm (185 triệu đồng); thanh toán tiền thuê 5 hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn không đúng quy định số tiền (428 triệu đồng); chi hỗ trợ tiền đi học cho 14 công chức kiểm lâm không đúng quy định (59 triệu đồng); chi hỗ trợ tuyên truyền cho công chức kiểm lâm tại trạm Krông Nô không có dự toán, định mức theo quy định (40 triệu đồng); thanh toán tiền tiếp khách không đúng chế độ (gần 46 triệu đồng).

Từ nguồn thu hoạt động dịch vụ chi không đúng quy định gần 410 triệu đồng gồm: thanh toán tiền vé máy bay đi công tác không đúng chế độ (hơn 16 triệu đồng); thanh toán tiền tiếp khách không đúng chế độ (gần 22 triệu đồng); thanh toán tiền hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ gần 342 triệu đồng; sửa chữa, mua sắm tài sản không đúng quy định (gần 30 triệu đồng). Từ nguồn kinh phí không tự chủ: thanh toán tiền tiếp khách không đúng quy định hơn 76 triệu đồng. Như vậy, riêng tại VQG Bidoup - Núi Bà, tiền chi tiếp khách không đúng quy định tổng cộng từ 3 nguồn nêu trên là 144 triệu đồng.

Đáng chú ý, chứng từ thanh toán tiền tiếp khách, có nhiều cuộc tiếp không có phiếu đề xuất tiếp khách được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, nội dung chi không có tên đoàn khách, hóa đơn tiếp khách không thể hiện số lượng khách tiếp. Do đó, không có cơ sở để xác định thực tế đơn vị có tiếp khách

Có thể bạn quan tâm