Đô thị

Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký Công văn số 2971/UBND-NL yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Một góc "xanh" của thành phố Pleiku. Ảnh: Hà Duy
Một góc "xanh" của thành phố Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, cơ sở để triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); Công văn số 1956/QHPTTNĐ-PQHĐĐ ngày 21-9-2023 của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố để các địa phương tổ chức triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (thời gian thực hiện sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt).

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau khi quy hoạch tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí đầy đủ kinh phí để triển khai công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình.

Một góc Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy
Một góc Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, cấp huyện phải trình Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện của tỉnh thẩm định và trình HĐND cấp huyện thông qua; sau đó hoàn thiện, chỉnh sửa hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt đến hết ngày 31-12-2024.

Có thể bạn quan tâm