Chính trị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong công tác thông tin đối ngoại (TTĐN).

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu hướng tiếp cận, đổi mới cách làm TTĐN nhằm triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15-4-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Cụ thể, coi việc triển khai thực hiện công tác TTĐN là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ vai trò chủ trì trong công tác TTĐN, chú ý phân vai, phân nhiệm rõ, tránh chồng chéo, phát huy vai trò chủ trì để dẫn dắt, điều phối và đánh giá hiệu quả TTĐN. Đồng bộ, nhất quán từ các sở, ban, ngành, địa phương về cách làm, về phương tiện và nền tảng sử dụng trong công tác TTĐN; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai nhiệm vụ.

Đổi mới tư duy, cách làm TTĐN theo hướng đo được hiệu quả rõ ràng hơn; coi đây là cơ sở, là căn cứ để triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực TTĐN; gắn TTĐN với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương, thúc đẩy tăng thứ hạng quốc gia trên các lĩnh vực, góp phần tăng thứ hạng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu.

Các nhiệm vụ về TTĐN của đơn vị, địa phương được thực hiện trên cả không gian thực và không gian mạng. Đặc biệt, cần coi không gian mạng như một không gian mới để bảo vệ chế độ, để làm TTĐN, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm TTĐN.

Có thể bạn quan tâm