Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngăn chặn các luận điệu sai trái, xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, bất mãn chính trị vẫn thông tin xuyên tạc, sai trái nhằm chống phá Đảng, chĩa mũi nhọn trực tiếp về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở tất cả các cấp nhằm hạ uy tín của Đảng, thực hiện mưu đồ phá hoại công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIV.

Do vậy, cần nhận diện bản chất vấn đề qua các luận điệu sai trái, xuyên tạc để chủ động đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, kịp thời góp phần bảo vệ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

“Bổn cũ soạn lại” trong mưu đồ chống phá

Đảng ta xem đội ngũ cán bộ có vai trò, tầm quan trọng đặc biệt và “công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Bởi vai trò quan trọng, sự ảnh hưởng, dẫn dắt của đội ngũ cán bộ đối với sự thành công của nhiệm vụ cách mạng mà các thế lực thù địch thường xem đây như “mảnh đất tốt”, “chất liệu” để ra sức chống phá với các thông tin, luận điệu xuyên tạc trắng trợn, bất chấp lẽ phải, pháp lý.

Chúng xuyên tạc rằng, bản chất công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, vi phạm nguyên tắc khách quan; việc thực hiện các khâu như quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ vào các vị trí chỉ nhằm “thanh trừng phe nhóm”, “đấu đá trong nội bộ”, “lợi ích nhóm”.

Chúng bịa đặt rằng, việc quy hoạch, bổ nhiệm chẳng qua là cuộc “tranh giành quyền lực”, “chạy đua”, “thủ tiêu đối phương”, “lợi ích nhóm”…; công tác nhân sự trong Đảng chỉ là sự ngụy tạo, hợp thức hóa, là dịp để hội hè, tốn kém tiền bạc của Nhân dân, còn nhân sự đã được sắp đặt theo “lợi ích nhóm”.

Chúng còn xuyên tạc việc bổ nhiệm chẳng qua là cuộc “chạy đua” vào các vị trí quan trọng chứ không phải là để “giúp nước, giúp dân”. Chúng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì vai trò lãnh đạo duy nhất cũng chỉ để bảo vệ cho sự đặc quyền, đặc lợi ấy của các phe nhóm trong Đảng.

Trước việc Đảng ta ban hành một số kết luận, nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ và xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật, đồng thời chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm minh các sai phạm của hàng loạt cán bộ từ trung ương đến cơ sở trong thời gian qua, chúng đã bóp méo, xuyên tạc rằng đó chỉ là cách “phe cánh triệt tiêu nhau”, “thanh trừng nội bộ trong Đảng”...

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu. Ảnh: Đ.T

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) bầu. Ảnh: Đ.T

Thực hiện mưu đồ chính trị đen tối trên, chúng triệt để lợi dụng việc thiếu thông tin, trình độ nhận diện tin xấu, độc của một bộ phận người dân còn hạn chế nhằm khoét sâu vào những bức xúc của người dân trước thực trạng một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống.

Chúng sử dụng mạng xã hội, truyền thông cá nhân đăng tải hình ảnh đời tư, gán ghép tạo ra các thông tin sai trái, bịa đặt dưới chiêu giật “tít nóng”, “hot”, “tổ chức các phiên livestream”, “bình luận”, “hội luận” trên các diễn đàn của các đài RFA, VOA để xuyên tạc, chống phá có tính quy chụp …

Chúng còn cắt ghép dựng lên các video clip, phóng sự, tin bài có giao diện, MC dẫn giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số phóng viên báo chí của Nhà nước chính thống đưa tin.

Chúng cũng tiếp cận, lôi kéo, kích động các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất trong nội bộ ta để viết các loạt bài đăng tin, chia sẻ, viết bình luận phê phán với sự quy chụp trực diện vào vai trò cầm quyền của Đảng, vào đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta ở tất cả các cấp.

Những âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu thâm hiểm nói trên đã và đang tác động ít nhiều đến nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng, lòng tin của người dân vào đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng.

Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết vạch trần, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, sai trái của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội.

Không thể xuyên tạc về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng

Hơn 94 năm kể từ khi Đảng ra đời và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, xem đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ.

Vì thế, Đảng ta luôn thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, không có chuyện “mất dân chủ”, “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ” hay vì “lợi ích nhóm”... như giọng điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch, phản động rêu rao.

Nhờ đó mà Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, coi đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực tiễn chặng đường hơn 94 năm qua nếu Đảng ta không đủ uy tín, năng lực, đội ngũ cán bộ của Đảng là đặc quyền đặc lợi, xa hoa, đứng trên lợi ích Nhân dân thì không thể có chuyện Đảng đã tập hợp, quy tụ và hiệu triệu được toàn thể Nhân dân làm các cuộc cách mạng thành công.

Đến nay, tuyệt đại đa số ý kiến của các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng-chống tham nhũng khiến cho mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đều trở nên trơ trẽn, nực cười.

Đảng dành sự quan tâm bồi dưỡng giáo dục và rèn luyện đạo đức, tư cách cho cán bộ, đảng viên, xem đức-tài là hai mặt song hành, trong đó đức phải là gốc. Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết cho thấy, Đảng đã nhìn nhận một cách thẳng thắn, đã báo động, chấn chỉnh và thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII của Đảng đều tập trung cho việc đấu tranh phòng-chống và kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, hướng đến “Củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Đảng chú trọng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về quy định nhằm tập trung khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Đảng ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị khóa XII nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, gần đây, Đảng ban hành cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ, quy định sắp xếp cán bộ sau kỷ luật và đồng thời chú trọng xây dựng uy tín của đội ngũ cán bộ qua lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; quy định về miễn nhiệm, từ chức; đổi mới các khâu, quy trình trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; ban hành quy định về kiểm soát quyền lực và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc thực hiện một số nội dung trong công tác cán bộ có nơi còn hình thức.

“Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, “cánh hẩu” xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội”.

Tuy nhiên, những sai phạm của các cá nhân, tập thể đều có những quy định xử lý dân chủ, công khai, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không có “đặc quyền”, “vùng cấm”, “ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai” hay chuyện phe cánh, triệt hạ nhau như các thế lực thù địch rêu rao.

Đảng đã xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao và cán bộ trong lực lượng vũ trang, làm một cách nghiêm minh từ trên xuống dưới. Đặc biệt, chủ trương của Đảng và Tổng Bí thư là luôn nhất quán kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã thi hành kỷ luật 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đảng cũng kiên quyết loại bỏ những cán bộ chủ chốt ở các cấp khi không đủ phẩm chất, uy tín, gương mẫu.

Những khuyết điểm, sai phạm của một số tập thể, cá nhân nói trên chỉ là cá biệt của một bộ phận chứ không phải là tất cả, không thể quy kết cái hiện tượng riêng lẻ thành cái chung và phổ biến. Và tất cả hành vi lệch chuẩn của đâu đó đội ngũ cán bộ ta chỉ là hiện tượng, thuộc về hành vi, đạo đức cá nhân, chứ không phải là bản chất của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Do đó, không thể lấy cái cá nhân (cái riêng) để suy diễn, quy chụp lên cái tổng thể, bản chất. Không thể duy ý chí, cảm tính chỉ dựa vào thiếu sót, hạn chế của một vài tập thể, cá nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ta trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm