Multimedia

Infographics

Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế-xã hội. Theo đó, mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động phấn đấu đến năm 2025.

https://www.vietnamplus.vn/kinhte.vnp Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm