Từ khóa

Từ khóa: phi công nỗ lực đưa máy bay ra xa