Chính trị

Pleiku tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Từ quý IV-2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Từ Văn An-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: Thành phố hiện có 14 phường và 8 xã. Cùng với ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024-2029) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội MTTQ cấp xã nói chung và đại hội điểm nói riêng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất chọn An Phú tổ chức đại hội điểm khối xã và phường Phù Đổng đại hội điểm khối phường. Đây là 2 địa phương có tính đại diện về địa bàn, đảm bảo về cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan để đại hội điểm thành công.

Cũng theo ông An, để Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường nhiệm kỳ 2024-2029 thật sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở, nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Việc giới thiệu nhân sự phải thực hiện theo quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của cơ quan có thẩm quyền, có số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý. Coi trọng tính thiết thực, tiêu biểu và đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, bảo đảm tỷ lệ người ngoài Đảng và tỷ lệ người tái cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã theo quy định.

Quá trình hiệp thương giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Trao đổi về công tác tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã ở TP. Pleiku. Ảnh: T.N

Trao đổi về công tác tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã ở TP. Pleiku. Ảnh: T.N

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú là đơn vị vừa tổ chức thành công đại hội điểm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Quang cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm tốt các mặt chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình các tầng lớp nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024; thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; dự báo được những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ tới.

Bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; chú trọng các giải pháp tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”.

Bà Phạm Thị Bắc-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú-cho hay: Đề án nhân sự được Đại hội hiệp thương vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 33 người, trong đó có 17 người đứng đầu các tổ chức thành viên, 9 trưởng ban công tác Mặt trận,14 cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội và các lĩnh vực liên quan, 2 người ở cơ quan thường trực và 2 cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Về cơ cấu kết hợp, có 8 người ngoài Đảng, 11 nữ, 5 người dân tộc thiểu số, 11 người theo tôn giáo. Trong 33 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, có 20 người cơ cấu lại, 13 người cơ cấu mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có 3 người thì 2 người cơ cấu lại, 1 người cơ cấu mới.

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam khối xã của TP.Pleiku thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú khoá XIV (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: T.N

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam khối xã của TP.Pleiku thành công tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phú khoá XIV (nhiệm kỳ 2024-2029) ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: T.N

Nhận xét về đại hội điểm khối xã, ông Y Khum-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: Trong 2 địa phương được chọn để chỉ đạo đại hội điểm, đến nay, xã An Phú đã tổ chức thành công nhờ có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của UBND và sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể.

Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, tuân thủ các quy trình, nội dung chương trình theo quy định. Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm tại đại hội nêu bật những thành quả đạt được cùng các mặt hạn chế, đánh giá khách quan hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ qua.

Nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu cũng như chương trình hành động của MTTQ trong nhiệm kỳ mới. Chương trình đại hội xây dựng chi tiết và có sự phân công cụ thể cho từng cá nhân trong khâu điều hành của đoàn chủ tịch đại hội”.

Theo ông Y Khum, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm MTTQ khối các phường tại phường Phù Đổng để sớm hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Sau đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ bố trí thời gian tổ chức hội nghị chuyên đề, mời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 22/22 xã, phường về dự, đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam ở các xã, phường còn lại.

Đồng thời, đôn đốc Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường quan tâm phối hợp, tạo mọi điều kiện để MTTQ xã, phường tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm