Chính trị

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 20-7, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng tham gia hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Khối; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, cụ thể, đồng bộ và hiệu quả, hướng về cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra, có 7 chỉ tiêu vượt và đạt, 2 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao như: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ công đoàn cơ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: P.L

Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: P.L

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối có 125 tổ chức cơ sở Đảng với 4.857 đảng viên; đến giữa nhiệm kỳ còn 106 tổ chức cơ sở Đảng với 4.417 đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kết quả, hơn 95% đảng viên, trên 90% quần chúng tham gia quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 5-2023, toàn Đảng bộ Khối có 447 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt trên 3,5% so với tổng số đảng viên đầu kỳ (đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối đề ra).

Đối với công tác an sinh xã hội, Đảng ủy Khối đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình “Mái ấm biên cương” với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng để xây dựng 103 căn nhà (trị giá mỗi căn nhà từ 50-75 triệu đồng) cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo và đóng góp vào các “Quỹ nạn nhân chất độc da cam”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và hộ nghèo được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện với số tiền trên 89 tỷ đồng.

Hội nghị cũng tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 100% các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức phổ biến, quán triệt, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ Khối đã kiểm tra 381 tổ chức Đảng và 7.097 đảng viên; giám sát 202 tổ chức Đảng và 1.665 đảng viên. Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách và 46 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, gồm: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là sinh hoạt chuyên đề…

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: P.L

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận đề nghị: Để tập trung nghiên cứu, tìm ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VIII đã đề ra, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng của mình trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo về công tác chính trị, bên cạnh việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng cần xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình hành động và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp mình. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; định hướng tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, cần xác định những nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ chính trị và những tồn tại hạn chế kéo dài; chủ động phát hiện và kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở, kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức cơ sở Đảng tại hội nghị trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giải quyết và kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, trước hết là Bí thư cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm