Thông tin quảng cáo

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-SNV ngày 22/12/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển

- Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là 118 chỉ tiêu Giáo viên trung học phổ thông. Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng chung là 103, chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar) là 15.

- Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển là: 01 vị trí Giáo viên trung học phổ thông (118 chỉ tiêu).

(Bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo Kế hoạch 3519/KH-SGDĐT ngày 19/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.2. Về trình độ đào tạo – (Vị trí việc làm: Giáo viên trung học phổ thông hạng III - V.07.05.15):

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông.

2.3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2.3 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 02/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/02/2024.

3.2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Số điện thoại liên hệ: 0269.3821.141.

3.3. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển thực hiện nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng).

4. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển

4.1. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển.

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian phát đề).

- Thang điểm thi viết: 100 điểm.

4.2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

5. Các vị trí việc làm được đăng ký 02 nguyện vọng

- Mỗi người dự tuyển được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng tại 02 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (Vị trí việc làm Giáo viên trung học phổ thông). Nếu người dự tuyển là người dân tộc thiểu số (Jrai, Bahnar) thì được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng tại 01 hoặc 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu tuyển dụng chung và chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số).

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP (có biểu mẫu đính kèm theo).

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường bưu chính (Nếu thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính thì thời hạn nhận Phiếu được tính theo dấu bưu điện đóng trên phong bì nơi đến) và kèm theo các loại giấy tờ sau: Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm chuyên môn theo quy định tại khoản 2.2 Mục 2 Thông báo này; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông (đối với người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp) và các loại giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) để kiểm tra đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển, 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.

- Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ thông tin về Phiếu đăng ký dự tuyển thì người tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận. Người dự tuyển có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định mà cơ quan tiếp nhận từ chối tiếp nhận Phiếu nhưng không có lý do chính đáng thì người dự tuyển có thể phản ánh về Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại: 0269. 3826.878).

Có thể bạn quan tâm