TN - Đất & Người

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo rà soát, kiểm điểm lại sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, vi phạm liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP (KLTT 929) ngày 12-6-2020 của Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 24-2.

Lãnh đạo tỉnh này giao Sở Nội vụ tổng hợp kết quả rà soát việc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện trước thời điểm trên.

Dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh là một trong những dự án có nhiều vi phạm theo kết luận tại KLTT 929 của Thanh tra Chính phủ.

Dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh là một trong những dự án có nhiều vi phạm theo kết luận tại KLTT 929 của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị báo cáo cập nhật kết quả thực hiện KLTT 929 theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, để Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái từng có ý kiến chỉ đạo phải nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm, thu hồi triệt để số tiền vi phạm về ngân sách nhà nước; việc xử lý các dự án có vi phạm, nhất là liên quan đến điều chỉnh dự án, tiến độ thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai.

Được biết, thực hiện KLTT 929, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND tỉnh và các cá nhân chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương thuộc tỉnh về những thiếu sót, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành.

Tỉnh Lâm Đồng đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, vi phạm liên quan KLTT 929. Trong đó, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh.

Đối với các cá nhân, có 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật. Trong đó có 5 trường hợp phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh; 11 trường hợp thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở ngành, địa phương (3 trường hợp cảnh cáo và 8 trường hợp khiển trách). Còn lại 174 trường hợp nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đến cuối tháng 10-2023, Sở Nội vụ có văn bản về việc báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm tại KLTT 929 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ.

Do vậy, hiện nay, các đơn vị đang rà soát, tổ chức kiểm điểm lại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5 trường hợp xử lý với hình thức khiển trách

Trong tháng 10-2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 5 quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông: Bùi Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Sô, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Xuân Thành, nguyên Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Phạm Văn Dân, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Có thể bạn quan tâm