Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 15-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Huy

Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm có 12 đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm tổ trưởng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái làm tổ phó; 10 thành viên là đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 70-KH/TU; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU theo đúng quy định...

Cuộc họp đã thảo luận, thống nhất kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và kế hoạch kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, nội dung chương trình công tác năm 2023 của Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thống nhất theo từng quý trong năm, trong đó chú trọng công tác kiểm tra tại một số Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương về việc kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc (nếu có); đồng thời tổng hợp, đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất, khách quan và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU trong thời gian đến ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Huy

Các thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 70-KH/TU thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Anh Huy

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các thành viên Tổ giúp việc rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch số 70-KH/TU và trên cơ sở kế hoạch đã được phân công chủ động làm việc với cơ quan, đơn vị được phân công về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; hàng năm, các Đảng bộ phải có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về cơ quan thường trực tham mưu để có căn cứ đánh giá chung và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quý II và quý III-2023, Tổ giúp việc sẽ tổ chức 2 đoàn kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU tại 5 đơn vị; trong quý IV tập trung cho công tác sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU.

Có thể bạn quan tâm