Thông tin quảng cáo

UBND huyện Đak Đoa thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024, Công văn số 1062/UBND-NC ngày 23/5/2024 của UBND huyện Đak Đoa.

Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục III Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

2. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2024 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa là 230 chỉ tiêu, gồm:

- Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26): 70 chỉ tiêu.

- Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29): 109 chỉ tiêu.

- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32): 51 chỉ tiêu.

Có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Phụ lục Công văn số 1062/UBND-NC ngày 23/5/2024 của UBND huyện Đak Đoa về việc cập nhật điều chỉnh môn và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024 tại Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024 kèm theo Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày16/5/2024 của UBND huyện và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đak Đoa (https://dakdoa. gialai. gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa (http://dakdoa. edu.vn/) và gửi kèm Thông báo này, đồng thời được đăng tải trên Báo Gia Lai, niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Chi tiết tại Khoản 2, Mục III Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Chi tiết tại Khoản 1, Khoản 3, khoản 4, Mục III Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu

Chi tiết tại Mục V Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tất cả các ngày trong tuần (cả Thứ 7, Chủ Nhật), từ 07 giờ 00 phút, ngày 19/6/2024 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 19/7/2024 (30 ngày).

- Địa điểm tiếp nhận và hình thức nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Địa điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa, địa chỉ số 184 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Lưu ý:

+ Đối với Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính, thời gian được tính từ ngày nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo dấu bưu điện trên phong bì.

+ Nhận hồ sơ dự đăng ký dự tuyển đối với những người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng chưa có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

- Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 Chính phủ (Phiếu đăng ký dự tuyển được đính kèm theo Thông báo này).

- Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, điền đầy đủ nội dung, thông tin theo đúng mẫu quy định, nộp kèm theo giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có)

- Thí sinh ký, ghi rõ họ tên bằng mực xanh ở cuối mỗi trang của Phiếu Đăng ký dự tuyển.

- Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển cho người đăng ký dự tuyển nhưng không trúng tuyển.

- Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Đak Đoa (https://dakdoa.gialai.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa (http://dakdoa.edu.vn/)

6. Lệ phí dự tuyển:

- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2021/TTLT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 400.000 đồng/người.

- Các trường hợp nộp hồ sơ theo đường bưu chính, nộp lệ phí dự tuyển theo tên tài khoản: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đak Đoa: Số tài khoản: 5012201001226. Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank - huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đồng thời gửi kèm biên lai gửi tiền cùng với phiếu dự tuyển.

7. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng và xác định người trúng tuyển

Chi tiết tại Mục IV Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

8. Tài liệu ôn thi; thời gian và địa điểm tổ chức

- Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đak Đoa; Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa.

- Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển (vòng 2): Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đak Đoa; Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa.

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng giáo viên được Hội đồng tuyển dụng giáo viên thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Đak Đoa; Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa.

Trên đây là thông báo tuyển dụng giáo viên huyện Đak Đoa năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa để được hướng dẫn.

TM. UBND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐINH ƠN

Có thể bạn quan tâm