Thời sự - Sự kiện

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 20-2, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Công ty Điện lực Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thông báo phổ biến, cập nhật thông tin theo dõi để chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên; rà soát đề xuất UBND tỉnh triển khai các nội dung theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Gia Lai triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. Ảnh: T.L

Gia Lai triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. Ảnh: T.L

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty Điện lực Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát đảm bảo về công tác giải phóng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện; tập trung hoàn thiện đảm bảo đầy đủ các thủ tục liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các thủ tục đất đai có liên quan.

Định kỳ trước ngày 1-12 hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình sử dụng đất công trình năng lượng cho các dự án năng lượng, điện lực thuộc kế hoạch gửi về UBND tỉnh để báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương.

Xem nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ tại đây.

Có thể bạn quan tâm