Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xuất bản sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách điện tử “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” trên trang https://sachquocgia.vn.

Đây là bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).

Cuốn sách gồm 3 phần, tương ứng với 3 phần trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư: “Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”; “Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”; “Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Cuốn sách điện tử từ bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách điện tử từ bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo đánh giá của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đây là bài viết đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng của các cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam, củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm