Chính trị

Tin tức

20 sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai kết nghĩa với 17 thôn, làng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh phân công 20 sở, ban, ngành tiến hành kết nghĩa với 17 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo danh sách được phân công.

Các sở, ban, ngành của tỉnh kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số có trách nhiệm phối hợp, bàn bạc, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan về kế hoạch, nội dung kết nghĩa; thời gian, địa điểm tổ chức lễ kết nghĩa theo tinh thần của Chỉ thị số 13-CT/TU và hướng dẫn cụ thể của Ban Dân vận Tỉnh ủy; hoàn thành việc tổ chức, triển khai công tác kết nghĩa, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) và Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 25-3-2024.

Theo danh sách, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch được phân công kết nghĩa với làng Dip (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh). Ảnh: Công Phạm

Theo danh sách, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch được phân công kết nghĩa với làng Dip (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh). Ảnh: Công Phạm

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 13-CT/TU đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Định kỳ, trước ngày 10-11 hàng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác kết nghĩa báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) và Ban Dân vận Tỉnh ủy để theo dõi và chỉ đạo.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động nguồn lực, xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh giúp các thôn, làng được lựa chọn kết nghĩa; nắm cơ sở, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền về tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Quan tâm hỗ trợ các phần việc, công trình có ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai công tác kết nghĩa; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác kết nghĩa của các sở, ban, ngành của tỉnh về UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 30-3-2024; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc điều chỉnh phân công cho các sở, ban, ngành của tỉnh kết nghĩa với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU. Định kỳ trước ngày 15-11 hàng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình trong công tác kết nghĩa về UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa; lựa chọn cơ quan, đơn vị cấp huyện phối hợp, tham gia thực hiện cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai công tác kết nghĩa tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm