Điểm đến Gia Lai

An Khê: Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 7-6, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có 160 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thị xã.

Cán bộ chủ chốt thị xã An Khê tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Minh

Cán bộ chủ chốt thị xã An Khê tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung: Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 30-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện sắp xếp tổ chức cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Công văn số 1352-CV/TU, ngày 28-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã An Khê học tập, quán triệt các văn bản cấp trên. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt thị xã An Khê học tập, quán triệt các văn bản cấp trên. Ảnh: Ngọc Minh

Các đại biểu cũng được học tập, quán triệt những nội dung chủ yếu: Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự ngày 13-3-2024: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23-4-2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản các Công văn, Hướng dẫn, Quy định và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể bạn quan tâm