Video

Ánh sáng từ những lớp xóa mù chữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực triển khai các lớp xóa mù chữ nhằm giúp người dân biết đọc, biết viết Tiếng Việt thông thạo.

Các video khác