Điểm đến Gia Lai

Ayun Pa đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm gần 1,1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa vừa ban hành Nghị quyết số 158/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch) với số tiền gần 1,1 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương là 743 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 344 triệu đồng.

Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Gia Bảo

Một góc thị xã Ayun Pa. Ảnh: Gia Bảo

Cụ thể: xã Chư Băh giảm 114 triệu đồng (từ 315,5 triệu đồng còn 201,5 triệu đồng); phường Cheo Reo giảm 570 triệu đồng (từ 1,05 tỷ đồng còn 480 triệu đồng); phường Sông Bờ giảm 403 triệu đồng (từ 850 triệu đồng còn 447 triệu đồng).

Nguyên nhân điều chỉnh là để đảm bảo phù hợp với kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 30-10-2023 về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể bạn quan tâm