Chính trị

Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo”, năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku đã phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả.

Động, linh hoạt, hiệu quả

Dấu ấn nổi bật là đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; những vấn đề phát sinh ở cơ sở... thông qua nhiều kênh, đặc biệt là thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời tham mưu chỉ đạo, định hướng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương; kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục duy trì xuất bản 4 số với 1.920 cuốn Bản tin thông tin tuyên truyền Đảng bộ thành phố phục vụ sinh hoạt chính trị tư tưởng ở cơ sở; chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp, các ngành tổ chức và đạt kết quả cao.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã tham mưu có hiệu quả về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì hoạt động tốt Fanpage “Thành ủy Pleiku”; kênh YouTube “Pleiku-Đất và người”. Hướng dẫn 246 Fanpage, Facebook của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy duy trì hoạt động tốt; tham mưu chỉ đạo mỗi tổ chức cơ sở Đảng 1 ngày đăng từ 1 đến 3 tin hoạt động tích cực của địa phương, đơn vị.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku. Ảnh: B.T.D

Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku. Ảnh: B.T.D

Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức 9 hội nghị trực tuyến và trực tiếp học tập, quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 6 hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Tổ chức bồi dưỡng hè cho 3.269 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn.

Cũng trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ động tham mưu các nội dung tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Pleiku (15/9/1954-15/9/2024) và 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2024). Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội”; tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và khen thưởng 31 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Giáo sư-Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt cho gần 700 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Năm 2023 đã xuất bản cuốn “Lịch sử Công an thành phố Pleiku (1965-2020)”, nâng tổng số sách đã phát hành được 10 cuốn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Tham mưu chỉ đạo Đảng bộ phường Hội Thương triển khai xuất bản và phát hành sách lịch sử Đảng bộ phường; hướng dẫn Đảng bộ xã Biển Hồ triển khai hoàn thành bản thảo; hướng dẫn Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đảng bộ phường Trà Bá, Đảng bộ phường Hội Phú về thủ tục, quy trình triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống. Tham mưu kế hoạch, thành lập Ban Biên tập sách “Đảng bộ thành phố Pleiku-từ đại hội đến đại hội (1954-2025)”.

Giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Để tiếp tục đảm nhận trọng trách, giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, năm 2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, chăm lo xây dựng, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố và cơ sở ngang tầm nhiệm vụ. Tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, đưa nghị quyết vào cuộc sống; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954-15/9/2024) và 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2024).

Hai là, bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt và dự báo chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu chỉ đạo. Kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc trong Nhân dân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tham mưu thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tiếp tục tham mưu đổi mới phương thức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là chỉ đạo, định hướng tuyên truyền việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tiếp tục tham mưu đưa lịch sử Đảng bộ thành phố, Đảng bộ tỉnh vào bồi dưỡng thường xuyên tại các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên tại Trung tâm Chính trị thành phố; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ thành phố, lịch sử các ngành, địa phương để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ, thấm nhuần lịch sử cách mạng của địa phương, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Năm là, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, trước mắt tham mưu chỉ đạo hoàn thành sách “Đảng bộ thành phố Pleiku-từ đại hội đến đại hội (1954-2025)” và các Đảng bộ: phường Hội Thương, xã Biển Hồ, phường Trà Bá, phường Hội Phú, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố hoàn thành biên soạn lịch sử địa phương, đơn vị.

Có thể khẳng định, những đóng góp của Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Pleiku.

Trong hành trình đi tới, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo TP. Pleiku tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, làm tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Có thể bạn quan tâm