Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bộ đội Biên phòng tỉnh rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, quản lý kỷ luật quý I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 4-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảm bảo vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện quý I-2024.

Trong quý I, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Gia Lai về công tác quốc phòng, biên phòng, quân sự địa phương, mệnh lệnh, kế hoạch công tác biên phòng năm 2024 đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Đơn vị cũng đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng của quân nhân. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông được duy trì nghiêm túc. Thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.”

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Vinh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Công Hoan-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Nhiệm vụ huấn luyện phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của người chỉ huy, phân công trách nhiệm rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng cấp, từng cương vị lãnh đạo, chỉ huy với kết quả chất lượng huấn luyện; bám sát mệnh lệnh, hướng dẫn, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác huấn luyện; xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, từng đối tượng và theo đúng hướng dẫn của cấp trên; hệ thống văn kiện công tác tham mưu huấn luyện phải đầy đủ thống nhất; chế độ phê duyệt kế hoạch, tiến trình biểu, thông qua giáo án phải được duy trì có nền nếp.

Công tác chuẩn bị giáo án phải chu đáo; vật chất, mô hình, học cụ phải bảo đảm theo từng nội dung, đề mục huấn luyện, khắc phục tình trạng huấn luyện chay, học lý thuyết đơn thuần. Coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm then chốt, làm cho mọi cán bộ có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời động viên, khen thưởng để khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, chỉ huy đơn vị; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, xem đó là yếu tố then chốt quyết định nâng cao chất lượng huấn luyện; nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào nội dung mới, khâu yếu, mặt yếu.

Đồng thời, quán triệt và vận dụng tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 6 mối kết hợp trong huấn luyện; tập trung huấn luyện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đột phá vào những nội dung còn yếu. Tăng cường công tác hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm